Bergvärmepumpar Örebro

NIBE F1245 8kw bergvärmepump

NIBE F1245 8KW bergvärmepump

Köp F1245 8KW
NIBE F1245 10kw bergvärmepump

NIBE F1245 10KW bergvärmepump

Köp F1245 10KW
NIBE F1255 6kw bergvärmepump

NIBE F1255 6KW bergvärmepump

Köp F1255 6KW
NIBE F1255 16kw bergvärmepump

NIBE F1255 16KW bergvärmepump

Köp F1255 16KW

Fler bergvärmepumpar

Bergvärmepumpen - Mest lönsamma valet

Vi som lever här på norra breddgrader har stort behov av pålitlig uppvärmning och vi vill gärna att den ska kosta minimalt – för det finns ju så mycket annat roligt att lägga pengar på än värmeräkningar. Vi har en stor naturtillgång i all berggrund som finns och i dagsläget utnyttjas denna energi inte ens till en promille.


Den bästa av alla värmepumpar

Av alla värmepumpar är bergvärmepumpar de allra bästa, men tyvärr är de inte inom räckhåll för alla. Dels är det dyrt att köpa och installera en bergvärmepump och dels finns såklart kravet på att det ska finnas berggrund i närheten att hämta berggrundsvärme från. Har man dock ekonomisk och praktisk möjlighet så är det guld värt att installera en bergvärmepump. Den sänker dina kostnader för uppvärmning med upp till 80 % och kommer att ge dig pålitlig uppvärmning i många årtionden framöver. De initiala kostnaderna betalar av sig ganska fort.

Förnybar energi

Den värme som finns i berggrunden är lagrad solenergi och temperaturen ligger alltid på cirka 8 plusgrader. Ingen annan värmekälla är så stabil och pålitlig. Den som väljer att installera en bergvärmepump har sin värmeförsörjning på det torra alla dagar om året.

Energimyndigheten har klassat berggrund som en förnybar värmeresurs så även med miljön och framtiden i åtanke så är detta en värmelösning att kan räkna med. Man kan se berggrunden lite som ett batteri, ett jordens egna, naturliga batteri.

När man installerar en värmepump måste ett 80-200 meter djupt hål borras ner i berggrunden för att kollektorslingan ska nå ner. Det är en fascinerande process att vara med om. Hör av dig till oss på Svensk Kylservice om du vill veta mer om bergvärmepumpar.

bergvärmepumpar

Behöver du hjälp med din värmepump?

kontakta klimatteam värmepumpar